Bc. Markéta Pluskalová

Diplomová práce

Adaptation to the Czech Culture: Case Study of a Student from Myanmar (Burma)

Adaptation to the Czech Culture: Case Study of a Student from Myanmar (Burma)
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá definováním hlavních pojmů, jako jsou termíny kultura, kulturní rozdíly, komunikace, interkulturní komunikace nebo kulturní šok. Praktická část obsahuje všeobecné informace o Myanmaru (Barmě) a případovou studii mé spolužačky Ywet Wai Aung, která pochází z Myanmaru (Barmy). Kulturní rozdíly …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical part concentrates on defining the basic concepts, such as terms culture, cultural differences, communication, intercultural communication or culture shock. The practical part includes general information on Myanmar (Burma) and the case study of my classmate Ywet Wai Aung who comes from Myanmar (Burma). Cultural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta