Bc. Petr Muška

Master's thesis

Uplatnění nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení

Application of Web 2.0 in project management
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika komunikace a význam znalostního managementu v projektovém řízení. Dále si tato část klade za cíl seznámit čtenáře s vybranými nástroji Web 2.0, které umožňují týmům efektivně spolupracovat a sdílet znalosti v rámci projektu. Praktická část je především zaměřena na popis …more
Abstract:
Diploma thesis is dealing with using Web 2.0 tools in project management. The theoretical part describes problems of communication and the importance of knowledge management in project management. Further, selected tools will be introduced to the reader in this part, which allows project teams to efficiently collaborate and share knowledge within a project. The practical part is mainly focused on describing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Muška, Petr. Uplatnění nástrojů Web 2.0 v projektovém řízení. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Managerial Informatics