Žaneta VOSTRACKÁ

Bakalářská práce

Fenomén caudillismus - aplikace konceptu na osobu Huga Cháveze

Cadillismo Phenomenon - The Aplication of the Concept to Hugo Chávez
Anotace:
Caudillismus je typickým prvkem latinskoamerické politiky, sahajícím až do koloniálního období, kdy byly v Latinské Americe přítomny evropské mocnosti, zejména Španělsko. Caudillismus vznikl díky souboru specifických politických, ekonomických, sociálních a kulturních okolností, které dodnes ovlivňují povahu politiky v regionu. První caudillové vzešli z bojů o nezávislost, které v Latinské Americe probíhaly …více
Abstract:
Caudillismo is a typical element of Latin American policy whose origins are related to the presence of several European colonial powers, especially Spain, on the continent. Persistent European influence enabled the emergence of a specific political, economic, social and cultural background which is widely reflected in the local political sphere. The first caudillos arose as political leaders from independence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSTRACKÁ, Žaneta. Fenomén caudillismus - aplikace konceptu na osobu Huga Cháveze. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/