Bc. Adam Trůbl

Bachelor's thesis

Podpora prodeje pomocí nástrojů marketingové komunikace

Sales promotion through marketing communication tools
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití moderních virtuálních nástrojů v komunikačním mixu určenému k podpoře prodeje. Je v ní zkoumán komunikační mix firmy Intersnack a.s. používaný k podpoře prodeje jejího nejznámějšího produktu bramborových lupínků Bohemia Chips. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingové komunikace a zejména segmentu podpory prodeje. Na základě …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses upon the possible usage of modern virtual tools in the communication mix used for the sales promotion. The present thesis investigates the communication mix of the company Intersnack a.s. which is used in the sales promotion of its most famous product – the potato crisps Bohemia chips. The first part of the present thesis summarises the theoretical notions from the field …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní