Theses 

Podpora prodeje pomocí nástrojů marketingové komunikace – Bc. Adam Trůbl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adam Trůbl

Bakalářská práce

Podpora prodeje pomocí nástrojů marketingové komunikace

Sales promotion through marketing communication tools

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití moderních virtuálních nástrojů v komunikačním mixu určenému k podpoře prodeje. Je v ní zkoumán komunikační mix firmy Intersnack a.s. používaný k podpoře prodeje jejího nejznámějšího produktu bramborových lupínků Bohemia Chips. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingové komunikace a zejména segmentu podpory prodeje. Na základě těchto teoretických poznatků je v praktické části práce provedena analýza stávajícího mixu nástrojů podpory prodeje. Dále budou uvedeny nové nástroje podpory prodeje. Zapojení těchto nástrojů bude ilustrováno na návrhu spotřebitelské soutěže organizované ve virtuálním prostředí.

Abstract: The bachelor thesis focuses upon the possible usage of modern virtual tools in the communication mix used for the sales promotion. The present thesis investigates the communication mix of the company Intersnack a.s. which is used in the sales promotion of its most famous product – the potato crisps Bohemia chips. The first part of the present thesis summarises the theoretical notions from the field of marketing communication and, particularly, it is part of the sales promotion. The empirical part of the present thesis analyses the present mix of tools used for the sales promotion on the basis of the theoretical notions. Next part of the thesis introduces new tools used for the sales promotion and the actual utilisation of these tools is going to be illustrated on the outline of a competition for consumers organised in virtual surround.

Klíčová slova: Podpora prodeje, Komunikační mix, Marketingová komunikace, Spotřebitelská soutěž, Facebook, Sales Promotion, Communication mix, Marketing communication, Consumer Competition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz