Akmaral Berikova

Bakalářská práce

Comparative Assessment of Customer Service in High-Cost Airline Industry

Comparative Assessment of Customer Service in High-Cost Airline Industry
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, zda styl vlastnictví letecké společnosti ovlivňuje celkové poskytování služeb zákazníkům. teoretická část této práce poskytuje přehled o průmyslu, odkud začal, kde je dnes. Výzkum se provádí pomocí metody Fullerova trojúhelníku pro srovnávací analýzu leteckých společností. Výzkumy ukazují, že neexistuje žádný vztah mezi stylem vlastnictví leteckých společností. Nicméně …více
Abstract:
The purpose of this work was to identify if the ownership style of the airline effects the overall customer service delivery. The theoretical part of this thesis gives an overview on the industry from where it has started to where it is today. The research is done using Fuller's triangle method for comparative analysis of the airlines. The research results in showing no relation between the ownership …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ocvak/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Darina Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze