Theses 

Marketingový plán společnosti – Bc. Eva Paracková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Eva Paracková

Bakalářská práce

Marketingový plán společnosti

The marketing plan of company

Abstract: Bachelor thesis I focused on the issue of the marketing plan of Aelia, Ltd. The work addresses the vision, mission and strategy to achieve the objectives of a particular shop, because its structure is divided into theoretical and practical part. Theory work is focused on marketing, its philosophy, tools, activities, and marketing mix. Theme is an important contribution in the current and future business activities of the company. When processing a selected topic will be collected and analysed available information on the current situation of marketing, marketing strategy and monitor the implementation of the plan.

Abstract: Svou bakalářskou práci jsem věnovala tématu marketingového plánu společnosti Aelia, s.r.o. V práci se řeší vize, mise a strategie na dosáhnutí cílů konkrétní prodejny, proto je její struktura rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teorie je práce zaměřena na oblast marketingu, jeho filozofii, nástroje, aktivity a marketingový mix. Zpracovávané téma představuje významný přínos v současných i budoucích podnikatelských aktivitách podniku. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o současné marketingové situaci, marketingové strategii a kontrole plnění plánu.

Klíčová slova: Marketingový plán, analýza SWOT, analýza STEEP, marketingová strategie, marketingové cíle, Aelia, prostředí, Marketing plan, SWOT analysis, STEEP analysis, marketing strategy, marketing objectives, environment

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz