Bc. Kristýna Jáglová

Bakalářská práce

Vliv 8týdenního programu MBSR na míru všímavosti, vděčnosti a životní spokojenosti

Effect of the 8-week MBSR program on the level of mindfulness, gratitude, and life satisfaction
Anotace:
Zkoumání vlivu všímavosti se stává v posledních letech tématem stále více vědeckých prací. Cílem této studie bylo zjistit vliv osmitýdenního MBSR (Mindfulness based stress reduction) kurzu na proměnné všímavost, vděčnost a životní spokojenost. Výzkumný soubor se skládal ze 138 respondentů (N=138). Výzkumnou skupinu tvořilo 69 respondentů a kontrolní skupinu také 69 respondentů. Ve výzkumném souboru …více
Abstract:
Exploring the influence of mindfulness has become the subject of more and more scientific work in recent years. The aim of this study was to determine the effect of an eight-week MBSR (Mindfulness based stress reduction) course on the variables mindfulness, gratitude and life satisfaction. The research file consisted of 138 respondents (N = 138). The research group consisted of 69 respondents and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Matis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie