Bc. Kristýna Jáglová

Bachelor's thesis

Vliv 8týdenního programu MBSR na míru všímavosti, vděčnosti a životní spokojenosti

Effect of the 8-week MBSR program on the level of mindfulness, gratitude, and life satisfaction
Abstract:
Zkoumání vlivu všímavosti se stává v posledních letech tématem stále více vědeckých prací. Cílem této studie bylo zjistit vliv osmitýdenního MBSR (Mindfulness based stress reduction) kurzu na proměnné všímavost, vděčnost a životní spokojenost. Výzkumný soubor se skládal ze 138 respondentů (N=138). Výzkumnou skupinu tvořilo 69 respondentů a kontrolní skupinu také 69 respondentů. Ve výzkumném souboru …more
Abstract:
Exploring the influence of mindfulness has become the subject of more and more scientific work in recent years. The aim of this study was to determine the effect of an eight-week MBSR (Mindfulness based stress reduction) course on the variables mindfulness, gratitude and life satisfaction. The research file consisted of 138 respondents (N = 138). The research group consisted of 69 respondents and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Juraj Matis

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology