Bc. Michaela Žežulková

Diplomová práce

Sestavení marketingového plánu pro společnost Swiss Life Select Česká republika, s. r. o.

The Compilation of Marketing Plan for Swiss Life Select Czech Republic LTD
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na sestavení marketingového plánu pro rok 2015 ve společnosti Swiss Life Select Česká republika, s. r. o.. Jejím předmětem je analýza současné marketingové situace s návrhem vlastního marketingové plánu ve společnosti. Účelem je navržení takového marketingového plánu, který povede ke zvyšování povědomí o značce a následně k naplněním marketingových cílů. Teoretická část …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on drawing up a marketing plan for the year 2015 in the Swiss Life Select Czech republic, LTD. The subject of the thesis is the analysis of the current marketing situation with the suggestion of marketing plan in the company. The main objective of the thesis is to porpose a marketing plan leading to increasing brand awareness and consequently to fullfil marketing objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žežulková, Michaela. Sestavení marketingového plánu pro společnost Swiss Life Select Česká republika, s. r. o.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika