Graclík Graclík

Bakalářská práce

Analýza marketingové strategie konkrétního podniku

Analysis of the marketing strategy of a specific company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení aktuální marketingové strategie firmy Solvent ČR s.r.o. a Teta drogerie a eventuálně navrhnout úpravy v aktuální marketingové strategii. Teoretická část uvádí základní pojmy a postupy při tvorbě marketingové strategie, marketingové komunikace a franchisingu, které jsou následně využity v praktické části. Praktická část popisuje aktuální stav marketingové strategie …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the evaluation of the current marketing strategy of the company Solvent ČR s.r.o. and Teta drogerie and possibly propose adjustments to the current marketing strategy. The theoretical part introduces the basic concepts and procedures in creating marketing strategy, marketing communication and franchising, which are then used in the practical part. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Margaréta Nadányiová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.