Bc. Lucie Žaludková, DiS.

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie

Marketing Strategy Proposal
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu marketingové strategie Vinařství Janoušek. Teoretická část práce popisuje základní pojmy jako je marketingová strategie, marketingový mix a charakterizuje analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, které jsou aplikovány v analytické části práce. Výsledkem použitých analýz je vymezení aktuálního stavu podniku. Na základě výsledku analýz jsou sestaveny v návrhové …více
Abstract:
Diploma work is related to generation of proposal of marketing strategy viticulture Janoušek. Theory part of work describes fundamental terms as marketing strategy, marketing mixture and defines analyses of internal and external environment which are applied in analytic part of work. As a result of applied analyses, there is determined current status of the company. Based on the results of the analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Slezáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING