Bc. Jakub Hladík

Diplomová práce

Finanční analýzy a plánování v podniku

Financial analysis and planning in the company
Anotace:
Diplomová práce se věnuje oblasti finanční analýzy a finančního plánování v podniku Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). Analyzována byla její finanční situace v letech 2009 až 2013. Nejdříve se práce věnuje zpracování teoretických poznatků, které jsou následně aplikovány na příkladu výše uvedené společnosti. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ve sledovaném období …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on financial analysis and financial planning in MR Stefanik Airport - Airport Bratislava, as (BTS). Analyzed its financial situation in the years 2009 to 2013. First, the thesis deals with theoretical knowledge processing, which are then applied to the example above mentioned company. The aim is to evaluate the financial situation of the company in the period. Conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní