Bc. Jakub Máša

Diplomová práce

Studie proveditelnosti

Feasibility study
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Studie proveditelnosti“ je vypracování studie proveditelnosti rozvoje pokladního systému. První část je zaměřena na teoretický rámec celé práce, na základě kterého bude v druhé části provedena studie proveditelnosti inovačního projektu pro získání nových segmentů.
Abstract:
The subject of the submitted thesis: “Feasibility Study” is elaborating Feasibility Study of POS development. The first part is focused on describing the theoretical framework based on which will be conducted in the second part Feasibility Study of POS innovative project in order to acquire new segments.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta