Bc. Martin Beneš

Diplomová práce

Inovace ohřívače vody

The innovation of water heater
Anotace:
Cílem diplomové práce je inovovat elektrický ohřívač vody s nejnižším objemem vody, který je dostatečně výkonný i pro sprchu a lze použít pro více odběrných míst. Záměrem je snížit výrobní náklady a tím zvýšit užitnou hodnotu ohřívače, dále snížit náchylnost konstrukce ke korozi a snížit tepelné ztráty. Navržená inovace výrazně prodlouží životnost ohřívače a sníží energetické nároky.
Abstract:
The aim of diploma thesis is to innovate electric water heater with the lowest volume of water, which is powerful enough for a shower and can be used for multiple supply points. The intention is to reduce manufacturing costs and increase the utility value of the water heater, to reduce susceptibility to corrosion of the construction and reduce the heat loss. The proposed innovation will significantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beneš, Martin. Inovace ohřívače vody. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN