Bc. David Minster

Bachelor's thesis

Monitoring pohybové aktivity u žáků základních škol

Monitoring of movement activity in children of school age
Abstract:
V bakalářské práci se zabýváme monitoringem pohybové aktivity u žáků základních škol. Teoretická část je věnována pohybové aktivitě dětí mladšího školního věku, významu pohybové aktivity pro zdravý rozvoj dětí a představení monitorovacích prostředků. V praktické části zpracováváme a analyzujeme výsledky s cílem posouzení úrovně pohybové aktivity žáků prvního stupně základních škol během všedních a …more
Abstract:
The thesis deals with monitoring physical activity of primary school children. The theoretical part is dedicated to physical activity of primary school children, the importance of physical activity for healthy child development and we introduce some monitoring devices. In the practical part, we analyze the results in order to assess the level of physical activity of primary school children during weekdays …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií