Bc. David Minster

Bakalářská práce

Monitoring pohybové aktivity u žáků základních škol

Monitoring of movement activity in children of school age
Anotace:
V bakalářské práci se zabýváme monitoringem pohybové aktivity u žáků základních škol. Teoretická část je věnována pohybové aktivitě dětí mladšího školního věku, významu pohybové aktivity pro zdravý rozvoj dětí a představení monitorovacích prostředků. V praktické části zpracováváme a analyzujeme výsledky s cílem posouzení úrovně pohybové aktivity žáků prvního stupně základních škol během všedních a …více
Abstract:
The thesis deals with monitoring physical activity of primary school children. The theoretical part is dedicated to physical activity of primary school children, the importance of physical activity for healthy child development and we introduce some monitoring devices. In the practical part, we analyze the results in order to assess the level of physical activity of primary school children during weekdays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií