Bc. Andrea Bennani

Master's thesis

Fenomén DUŠE K analýza a realizace besedního pořadu jako divadelního formátu

The DUŠE K Phenomenon Talk shows as a theatrical format in theory and practice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá besedním pořadem s názvem Duše K – alternativním pořadem, který svou tematikou vyvrací zkreslený a zjednodušený pohled konzumní společnosti na alternativní praktiky. V teoretické části jsou uvedeny dílčí kapitoly mající vliv na jeho koncept a rovněž na uskutečnění vzniku tohoto formátu, jenž se z původní rozhlasové podoby přenesl na divadelní prkna. Práce se soustřeďuje i …more
Abstract:
The diploma thesis deals with a talk show Duše K (Soul K) – the alternative programme which denies a distorted and simplified view of a consumer society at alternative ways. The theoretical part provides component chapters that influence its concept as well as creation of this format which was transferred from an original radio programme on a theatre stage. The thesis is focused on the moderator of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta