Magda Zahradníková

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, oceňování, odpisy)Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, oceňování, odpisy)

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý hmotný majetek z pohledu českých účetních standardů a daňových předpisů. Teoretická část je zaměřená na vymezení základních pojmů dlouhodobého hmotného majetku, způsobu pořízení, ocenění a popisu metod odpisování. Praktická část poukazuje na odpisovou politiku, kde je možné na konkrétních případech spatřit rozdílnost ve výpočtech odpisů a jejich dopad …více
Abstract:
This bachelor thesis is targeted on the fixed assets from the perspective of the czech accounting standards and tax rules. The theoretical part is targeted on the basic definitions of fixed assets terms and description methods of depreciation, acquisition and valuation. The practical part refers to the depreciation policy for particular examples, where is possible to specific cases see the difference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/5yjsbq/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5yjsbq 5yjsbq/4
30. 4. 2013
Složky
Soubory
Zahradníková, M.
30. 4. 2013
Březinová, H.
9. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.