Bc. Lucie Mauler

Bakalářská práce

Zážitek se samoléčbou u žen, které mají zkušenost s anorexií či bulimií: Interpretativní fenomenologická analýza

The self-treatment experience of women who have experienced anorexia or bulimia: An interpretative phenomenological analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá léčbou poruch příjmu potravy (PPP) svépomocí. Cílem této explorativní studie je kvalitativně prozkoumat zážitek se samoléčbou u českých žen, které mají zkušenost s anorexií (AN) či bulimií (BN). Sběr dat proběhl formou polostrukturovaného rozhovoru a jejich zpracování interpretativní fenomenologickou analýzou (IPA). Výsledkem je 6 hlavních témat: Společnost a rodina …více
Abstract:
The aim of this exploratory study is to qualitatively examine the experience of spontaneous recovery in Czech women who have had experience with anorexia nervosa (AN) or bulimia nervosa (BN). Data was collected in the form of semi-structured interviews, which were processed through interpretive phenomenological analysis (IPA). Six main themes emerged: Society and the family as a model of conditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie