Theses 

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany – Marie ŽÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Marie ŽÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany

Abstract: The bachelor thesis deals with Fair Trade concept. The first half of the thesis provides theoretical background related to the Fair Trade (f. e. definition, organisations or marking of products), while the second one is devoted to the practical research, which was carried out via questionnaires. The aim of the research was to compare the situation of Fair Trade in the Czech Republic and in Germany, mainly then to find out the awareness of respondents of Fair Trade and its popularity.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá konceptem Fair Trade. První polovina práce se zabývá teorií související s tímto konceptem (např. definice, organizace nebo značení produktů), zatímco druhá polovina je věnována praktickému výzkumu, který byl proveden prostřednictvím dotazníků. Cílem výzkumu bylo porovnat situaci týkající se Fair Trade v České Republice a v Německu, především potom zjistit podvědomí respondentů o tomto konceptu a jeho oblíbenost.

Keywords: obchod, Fair Trade, nadnárodní korporace, udržitelný rozvoj, rozvojová země

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Alok Kumar, M.A.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66038 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÁČKOVÁ, Marie. Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 23:22, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz