Bc. Jaroslav Juráček

Master's thesis

Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu

MicroRNA analysis in "triple-negative" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negative) breast cancer
Abstract:
Triple-negativní karcinom prsu (TNBC – triple negative breast cancer) představuje agresivní podtyp karcinomu prsu, u kterého není aplikovatelná současná cílená terapie. Do vzniku a rozvoje tohoto onemocnění jsou významně zapojeny i mikroRNA (miRNA), které post-transkripčně regulují genovou expresi velkého množství genů a mohly by u tohoto onemocnění sloužit jako diagnostické, prognostické i predikční …more
Abstract:
Triple-negative breast cancer (TNBC) represents an aggressive subtype of breast cancer, in which current targeted therapy is not applicable. In formation and development of TNBC are significantly involved mikroRNA (miRNA), which post-transcriptionally regulate expression of many genes and could serve as diagnostic, prognostic and predictive markers in this malignancy. Using qRT-PCR, expression levels …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta