Bc. Jaroslav Juráček

Master's thesis

Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu

MicroRNA analysis in "triple-negative" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negative) breast cancer
Anotácia:
Triple-negativní karcinom prsu (TNBC – triple negative breast cancer) představuje agresivní podtyp karcinomu prsu, u kterého není aplikovatelná současná cílená terapie. Do vzniku a rozvoje tohoto onemocnění jsou významně zapojeny i mikroRNA (miRNA), které post-transkripčně regulují genovou expresi velkého množství genů a mohly by u tohoto onemocnění sloužit jako diagnostické, prognostické i predikční …viac
Abstract:
Triple-negative breast cancer (TNBC) represents an aggressive subtype of breast cancer, in which current targeted therapy is not applicable. In formation and development of TNBC are significantly involved mikroRNA (miRNA), which post-transcriptionally regulate expression of many genes and could serve as diagnostic, prognostic and predictive markers in this malignancy. Using qRT-PCR, expression levels …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta