Milan WALENTOWICZ

Bachelor's thesis

Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.

Industry Wastewater Treatment Plant - Lovodemie a.s.
Abstract:
Ve výrobním procesu kteréhokoliv odvětví je nezbytnou součástí využívání přírodních zdrojů. Mezi tyto přírodní zdroje patří zejména využívání vody. V této práci se konkrétně zaměřuji na čištění odpaní vody v chemickém závodu zaměřeného na výrobu průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin společnost Lovochemie a.s. Ve společném prostoru se nachází dceřiná společnost Preol a.s. a Glanztoff Bohemia s …more
Abstract:
The use of natural resources has an important part in the manufacturing process in any industry. One of the natural resources is the use of water. In my bachelor thesis I focus on the cleaning process of waste water in a chemical plant, which deals with the manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds. Subsidiary companies Preol a.s. and Glanztoff Bohemia s.r.o. are located in the same area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WALENTOWICZ, Milan. Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí