Bc. Petra Pokorová

Diplomová práce

Styly učení a školní úspěšnost žáků deváté třídy a nižšího stupně gymnázia v anglickém jazyce

The learning styles and academic achievement of the 9th grade and lower grammar school students in English language
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na styly učení žáků devátých tříd základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií v předmětu anglický jazyk. Předmětem práce jsou učební styly podle percepční preference: vizuální, auditivní a kinestetický. Realizovaný výzkum zjišťuje rozdíly mezi žáky v používaných stylech učení, řeší vztah učebních stylů a výsledků v anglickém jazyce a hledá souvislost všeobecných …více
Abstract:
This dissertation focuses on learning styles of the ninth-class pupils at primary schools, and the corresponding classes of grammar schools. The subject of the dissertation deals with learning styles, classified according to perceptional preference: visual, auditive and kinesthetic. A research carried out among pupils monitors the differences in pupils´ implemented styles of learning, looks into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta