Bc. Irina Novozhilova

Bakalářská práce

Analýza webové stránky „Kudy z nudy“

Analysis of website "Kudy z nudy"
Anotace:
Novozhilova, Irina. Analýza webové stránky “Kudy z Nudy“. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha 2014. 54 strany. Bakalářská práce je věnována tématu, které je bezesporu nesmírně důležité v současné době; jedná se o analýzu webových stránek. V rámci dané práce byly vybrány stránky www.kudyznudy.cz, což jsou webové stránky zřízené a spravované organizací CzechTourism zabývající se propagací …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the topic, which is now days undoubtedly extremely important. It is website analysis. It was chosen www.kudyznudy.cz for the research, which are websites set up and run CzechTourism organizations involved in the promotion of tourism in the Czech Republic. The main aim is to develop proposals to improve for www.kudyznudy.cz in order to attract not only Czech tourists but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloš Sobek
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách