Martin Štroffek

Bakalářská práce

Internet jako prostředek komunikace a propagace firem

The Internet as a means of communication and promotion companies
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nalezení optimální internetové komunikační strategie firmy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje pojmy marketing, internetový marketing, WWW, optimalizace SEO, reklamu na internetu, sociální sítě. Praktická část na příkladu firmy SOLAR STOP Czech a.s. ukazuje optimalizaci internetové propagace, její porovnání s předchozím stavem a zhodnocení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find the optimal internet communication strategy of the company. The work consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the concepts of marketing, internet marketing, SEO optimization, WWW, advertising on the internet, social networks. The practical part on the example of the company SOLAR STOP Czech a.s. shows the optimization of internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Kubálek
  • Oponent: Markéta Kubálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52716

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Manažer obchodu