Radmila KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Problémy integrace romských žáků do běžných škol a jejich řešení

Problems of integration of Roma pupils and their solutions
Anotace:
Bakalářská práce na téma Problémy integrace romských žáků do běžných škol a jejich řešení pojednává o současné situaci týkající se vzdělávání romských žáků. O problémech spojených s integrací romských dětí do škol. Poukazuje na nové možnosti, směry a cíle v souvislosti se snahou o zvýšení úrovně vzdělání romské populace žijící v ČR. Vzdělání je zde považováno za prostředek vedoucí k integraci Romů …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic Problems of integration of Roma pupils into mainstream schools and their solutions discusses the current situation regarding the education of Roma pupils. About problems connected with the integration of Roma children in schools. It indicates new possibilities, directions and objectives in the context of efforts to increase the level of education the Roma population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18102

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Radmila. Problémy integrace romských žáků do běžných škol a jejich řešení. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe