Filip David

Diplomová práce

Optimalizace webové stránky pro vyhledávače

The Search Engine Optimalization of a Website
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá tématem optimalizace vybrané webové stránky pro vyhledávače. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým východiskům optimalizace webových stránek a charakteristice trhu nástrojů pro úpravu XML feedů. Praktická část je popisuje metodiku výzkumu, analýzu dat a návrhy a doporučení pro zlepšení pozice webu v organických výsledcích vyhledávání …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of search engine optimization of selected website. The thesis is divided into two parts. First part deals with the theoretical basis of the optimization of the websites and the characteristics of the market of tools for editing XML feeds. The practical part describes research methodology, data analysis and suggestions and recommendations for improving the site's position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Patrik Koziel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod