Bc. Zdena Kasalová, DiS.

Bakalářská práce

Kardiopulmonální resuscitace a laická veřejnost

Cardiopulmonary resuscitation and general public
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje teoretické znalosti laické veřejnosti o problematice kardiopulmonální resuscitace. Soustředí se i na informovanost a zájem respondentů o danou problematiku. Teoretická část popisuje příčiny náhlé zástavy oběhu, historii resuscitace, legislativní problematiku, postup pro resuscitaci dětí a dospělých, indikace a kontraindikace resuscitace a její specifika. Dále pak pomůcky pro …více
Abstract:
Basic life support, first aid, pediatric life support, general public, automated external defibrillator. The study is aimed to determine the knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) among respondents with no medical education. Both the level of awareness of and the interest in CPR are considered. In the introduction, common causes of cardiac arrest are described, as well as history of CPR, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta