Theses 

Direct Marketing Communication at SEAL Communication Company – Kamilla Dóra Wachtler

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kamilla Dóra Wachtler

Master's thesis

Direct Marketing Communication at SEAL Communication Company

Direct Marketing Communication at SEAL Communication Company

Abstract: Internet a nové, rychle se objevující a ěnící online technologie vyvolaly podstatné změny v marketingu -- obzvláště pak pokud jde o direct marketing. Kromě rostoucí oblíbenosti internetu má na tradiční metody marketingu vliv rovněž rozvoj databází a marketingu typu one-to-one. Tato práce ukazuje možnosti aplikace postupů direct marketingu ve společnosti zaměřené na informační technologie (IT). V první části práce stručně shrnuje koncpety a postupy direct marketingu, jejich dosavadní vývoj a trendy..V další části se v souvislosti s uplatněním direct marketingu analyzují odlišnosti mezi B2B a B2C marketingovou komunikací a její role v IT společnosti (IT odvětví). Poslední část práce obsahuje případovou studii spolupráce společností SEAL Communication a Oracle, jenž ukazuje, jak IT společnost může efektivně využívat direct marketing pro dosažení svých cílů a vytváření dlouhodobých a plodných vztahů se zákazníky. Pro úspěšnou marketingovou kapmpaň (direct marketing) byly využity jak internetové nástroje, tak tradiční metody marketingu, což ukazuje, že je možné při zacílení na různé skupiny s odlišnými potřebami společně využívat odlišné marketingové postupy.

Abstract: The appearance of the Internet and new, rapidly changing emerging online technologies have led to some fundamental changes in marketing -- especially direct marketing. Besides the growing popularity of the Internet, the appearance of databases and one-to-one marketing are challenging traditional marketing methods. This thesis attempts to illustrate how direct marketing techniques can be implemented in an IT company. It starts with an overview of the concepts of direct marketing and its techniques and then provides a brief synopsis of its past as well as possible future trends. The differences between B2B and B2C marketing communications are discussed as is the role of direct marketing in the information technology (IT industry). The last section presents a case study -- concluded with the cooperation of SEAL Communication and Oracle -- which demonstrates how an IT company can effectively use direct marketing in order to achieve its goals and build long-lasting and fruitful customer relationships. For the successful execution of the direct marketing campaign, both Internet based tools and traditional methods were applied, in order to show that both of these technologies can be used together when targeting different groups with different needs.

Keywords: email marketing, databázový marketing, IT sektor, SEAL Communication, direct marketing, business-to-business komunikace

Keywords: email marketing, business-to-business communications, database marketing, IT sector, SEAL Communication, direct marketing

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Gina Cook
  • Reader: Markéta Lhotáková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26677


Go to top | Current date and time: 15/12/2018 21:51, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz