Viktoria Antalová

Bakalářská práce

The Modern Direct Marketing in Practice

The Modern Direct Marketing in Practice
Anotace:
Hlavním cílem práce je podrobné vysvětlení klíčového konceptu moderního přímého marketingu. Práce také objasňuje význam přímého marketingu (DM) jako jedné z nejnevyhnutnějších součástí integrované marketingové komunikační strategie. Teoretická část odráží základní kroky přístupu moderního přímého marketingu, které jsou nezbytné pro implementaci DM do praxe. Definuje skutečné možnosti v této oblasti …více
Abstract:
The main aim of the thesis presents detailed explanations of the key concept of Modern Direct Marketing. Also, the thesis clarifies the importance of Direct Marketing (DM) as one of the most inevitable parts of an Integrated Marketing Communication Strategy. The theoretical part reflects essential steps of the Modern Direct Marketing approach necessary for implementing DM in the practice. It defines …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Martina Švecová, MSc
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní