Ing. Petra Neumannová

Bakalářská práce

Direct marketing jako cesta přímého kontaktu se zákazníky ve společnosti Hennes & Mauritz, s.r.o.

Direct marketing as a way of direct contact with customers in the Hennes & Mauritz, s.r.o.
Anotace:
V první části mé bakalářské práce se zabývám pojmem komunikační mix a jeho nástroji. Následně podrobně rozebírám jednotlivé nástroje direct marketingu. V aplikační části analyzuji společnost Hennes & Maurtiz, s.r.o. a její direct marketingové nástroje. Ke zkoumání připojuji dotazníkové šetření a poznatky získané z odborných publikací.
Abstract:
In the first part of my study I examine the concept of communication mix and its tools. Then I analyze in detail the various direct marketing tools. In the application part I analyze Hennes & Marutiz, s.r.o. and its direct marketing tools. The study involved a survey and lessons learned from professional publications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní