Mgr. Karel Nedbálek

Master's thesis

Právní regulace vymáhání daňových nedoplatků

Legal Regulation of Exaction of Tax Arrears
Abstract:
Tato diplomová práce zohledňuje zásadní změny ke kterým dojde v daňovém právu procesním v roce 2011. Účinnosti nabude nový daňový řád. Tento předpis upravuje otázky správy daní a zcela nahradí stávající úpravu. Diplomová práce je rozdělena do 9 kapitol, včetně úvodu a závěru. Tyto kapitoly mohou být také roděleny do dvou větších celků. První z nich se zabývá obecnými otázkami správy daní a druhý je …more
Abstract:
This thesis reflects a fundamental change that will occur in the procedural tax law in 2011. Tax Administration Code is coming into efficiency. This act regulates the issues of tax administration and it will completely replace the existing arrangements. The thesis itself is divided into 9 chapters, including the introduction and conclusion. These chapters can be also divided into two larger sections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta