Ilona SUMEGOVÁ

Bachelor's thesis

Scena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RC

The Polish stage of the Cieszyn Theater as a propagator of Polish drama in the Czech Republic
Abstract:
The bachelor thesis deals with the bilingual theatre in Český Těšín, its contribution for this region and especially for the cultural life of the Polish minority living in the Czech Republic. The theatre history, currrent situation and its actvities are introduced here. The first part describes the life of the Polish society on the Czech side of Těšínské Slezsko. The second part specifies such terms …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dvojjazyčným divadlem v Českém Těšíně, jeho přínosem pro tento region, a to zejména pro kulturní život polské národnostní menšiny žijící na území České republiky. Je zde představena historie divadla a jeho současný stav, aktivity. Úvodní část práce je zaměřena na život polské společnosti na české straně Těšínského Slezska. Druhá část specifikuje, co je to divadlo, scéna, …more
 
 
Language used: Portuguese
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2012
  • Supervisor: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUMEGOVÁ, Ilona. Scena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RC. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta