Ireneusz Dorozanski

Diplomová práce

T: Sportovní fotografie v Polsku

T: Sports photography in Poland
Anotace:
Práce je soubor reflexí prohlubujících znalosti o hodnotě sportovní fotografie a jejím významu v Polsku, a také její vztah ke sportovní fotografii ve světě. Jde také o subjektivní pokus představit autory pohybující se v této oblasti a systematizovat oblast jejich tvůrčích aktivit.
Abstract:
The work is a collection of reflections that deepen knowledge about the value of sports photography and its significance in Poland, as well as referring it to sports photography in the world. It is also a subjective attempt to present authors moving in this area and to systematize the area of their creative activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/y4wfw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: MgA. Jan Brykczyński
  • Oponent: MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě