Bc. Danica Viceníková Poláková

Diplomová práce

Postupy analýzy informačného systému s využitím UML

UML-based techniques of information system analysis
Abstract:
VICENÍKOVÁ POLÁKOVÁ, Danica, Bc.: UML-based techniques of information system analysis. [master's thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Quantit ative Methods and Informatics. Supervisor: doc. RNDr. Pančík Juraj, CSc. Year: 2013. Pages: 105 The master's thesis focuses on an analysis of information system development which is based on methodological …více
Abstract:
VICENÍKOVÁ POLÁKOVÁ, Danica, Bc.: Postupy analýzy informačného systému s využitím UML. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: doc. RNDr. Pančík Juraj, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 105 Diplomová práca sa zameriava na analýzu vývoja informačného systému, ktorá sa realizuje na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management