Bc. Marta Hubáčková

Diplomová práce

Volný čas žáků se souběžným postižením více vadami v Prostějově

Free time of pupils with multiple disabilities in Prostějov
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsání problematiky volného času žáků se souběžným postižením více vadami. Diplomová práce popisuje souběžné postižení více vadami, volný čas, socializaci. Cílem výzkumného šetření diplomové práce je získání informací o kvalitě využití volného času žáků se souběžným postižením více vadami v Prostějově, o podmínkách těchto žáků pro vzdělávání o volném čase a výchovu pro volný …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to describe the issue of free time of pupils with multiple disabilities. The dissertation describes multiple disabilities, free time and socialization. The aim of research of this thesis is to collect information about quality of free time usage of pupils with multiple disabilities in Prostějov and about conditions for theoretic and active education about free time in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta