Eliška NITKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Úloha sestry v edukaci pacienta u hrudních operací.

The role of nurses in patient education in thoracic surgery.
Abstract:
Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila téma: Úloha sestry v edukaci pacienta u hrudních operací. Práce je zpracována teoreticko-prakticky. Teoretická část se zaměřuje na onemocnění vedoucí k operačním výkonům, nejčastější druhy operačních výkonů a na edukaci pacienta, která se věnuje především pooperační péči, rehabilitaci dýchacích cest a manipulaci s hrudní drenáží. Dále je v bakalářské práci …more
Abstract:
The theme of my diploma thesis is 'The Role of Nurse in the Education of Patients Undergoing Chest Surgery'. The thesis itself is of a theoretical as well as practical nature. The theoretical part focuses on illnesses and ensuing surgeries, the most frequent types of surgeries and patient education dealing mostly with post-surgery care, rehabilitation of air passages and chest drainage. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Plachá

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NITKOVÁ, Eliška. Úloha sestry v edukaci pacienta u hrudních operací.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií