Bc. Květoslav ELIÁŠ

Diplomová práce

Krizové situace při šetření dopravních nehod u policistů Olomouckého kraje

Crisis situations during investigations traffic accidents, which are in charge of Policemen from Olomouc region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění schopnosti policistů dopravní a pořádkové policie zvládat krizové situace při šetření a zajišťování dopravních nehod v Olomouckém kraji. Za účelem získání relevantních dat, jsem využil informace z dotazníkového šetření. Danou problematiku jsem zkoumal v závislosti na pohlaví respondentů, dosaženém věku, délce praxe u policie, služebním zařazení či osobní charakteristice …více
Abstract:
This thesis focuses on detection of the ability of traffic police officers and constabulary to handle emergency situations during investigations of traffic accidents in the Olomouc region. In order to obtain relevant data, I used information from the questionnaires. I researched the issue considering the gender of the respondents, the age, number of years with the police service, rank and the personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELIÁŠ, Květoslav. Krizové situace při šetření dopravních nehod u policistů Olomouckého kraje. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta