Bc. Večerková Večerková

Bachelor's thesis

Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti

Prevention and screening of colorectal cancer from the perspective of the general public
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematiku přístupu veřejnosti k prevenci a screeningu kolorektálního karcinomu. Teoretická část se zaměřuje na anatomii tlustého střeva a konečníku, onkologické onemocnění těchto orgánů, dále na prevenci a screeningový program kolorektálního karcinomu. V této části jsou uvedeny také statistiky výskytu a úmrtnosti na kolorektální karcinom v České republice a ve světě. Praktická …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of public access to prevention and screening of colorectal cancer. The theoretical part focuses on the anatomy of the colon and rectum, oncological diseases of these organs, as well as on the prevention and screening programme of colorectal cancer. In this section, statistics on the incidence and mortality of colorectal cancer in the Czech Republic and worldwide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2022
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Světnická
  • Reader: Ing. Iveta Bryjová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing Studies