Ing. Diana Lavičková

Bakalářská práce

Strukturální fondy z EU se zaměřením na zemědělství

Structural Funds from the EU concetrated on agriculture
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou strukturálních fondů se zaměřením na zemědělství. V teoretické části popisuje principy regionální a strukturální politiky, jednotlivá programová období, ale především popisuje Společnou zemědělskou politiku a Program rozvoje venkova. V praktické části práce charakterizuje zemědělský subjekt, jeho příjmy ve vybraném roce a zrealizované projekty pomocí Programu rozvoje …více
Abstract:
This thesis analyzes the structural funds aimed at agriculture. The theoretical part describes principles of regional and structural policy, each program period, but also describes the Common Agricultural Policy and Rural Development Programme. The practical part describes the agricultural entity, its income in a particular year and the projects implemented by the Rural Development Programme and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jitka Hašková
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní