Bc. Yuru Shi

Bachelor's thesis

E-commerce s pohledu přínosu pro rozvoj konkrétní společnosti

E-commerce in terms of benefits for the development of a particular company
Abstract:
Ve své práci budu analyzovat přínos e-commerce pro společnost Xiaomi. Budou použity kvalitativní a kvantitativní metody. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část bude zaměřena na vysvětlení pojmu e-commerce a jeho tvorbu. Ve své práci také vysvětlím jednotlivé pojmy z použitých metod. Praktická část navazuje na teoretické poznatky a analyzuje výhody B2C e-commerce z pohledu společnosti a …more
Abstract:
In my work, I will analyze the benefits of e-commerce for Xiaomi. Qualitative and quantitative methods will be used. The thesis is divided into two main parts. The first part will focus on explaining the concept of e-commerce and its creation. I will also explain the individual concepts of the methods used. The practical part builds on the theoretical knowledge and analyzes the benefits of B2C e-commerce …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
  • Reader: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní