Bc. Lucie Vyhnálková

Master's thesis

Spádovost za službami v okrese Svitavy

Travel to services in district Svitavy
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje procesy obslužné spádovosti v okrese Svitavy. Zkoumané území zahrnuje celkem 116 obcí, které spadají do čtyř nižších administrativních celků představovaných obcemi s rozšířenou působností a dále 13 obcí s tímto regionem sousedících. Předmětem zkoumání byly obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Bylo provedeno dotazníkové šetření, ve kterém …more
Abstract:
This publication analyzes processes of the public utilities network falling within the competence in district Svitavy. The territory under review includes 116 villages falling four lower administrative units represented municipalities with extended powers and 13 neighbouring villages. The analysis is focused on the utility processes in the field of education, medical care, retailing and services. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration