Bc. Lucie Vyhnálková

Master's thesis

Spádovost za službami v okrese Svitavy

Travel to services in district Svitavy
Anotácia:
Tato diplomová práce analyzuje procesy obslužné spádovosti v okrese Svitavy. Zkoumané území zahrnuje celkem 116 obcí, které spadají do čtyř nižších administrativních celků představovaných obcemi s rozšířenou působností a dále 13 obcí s tímto regionem sousedících. Předmětem zkoumání byly obslužné procesy ve školství, zdravotnictví, maloobchodě a službách. Bylo provedeno dotazníkové šetření, ve kterém …viac
Abstract:
This publication analyzes processes of the public utilities network falling within the competence in district Svitavy. The territory under review includes 116 villages falling four lower administrative units represented municipalities with extended powers and 13 neighbouring villages. The analysis is focused on the utility processes in the field of education, medical care, retailing and services. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration