Mgr. Alena Pastuchová

Advanced ('rigorózní') thesis

Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA

Influence of heavy metals on sequence specific DNA binding of proteins p63 and p73
Abstract:
Mezi typické vlastnosti všech tří členů rodiny p53 (proteiny p53, p63 a p73) patří schopnost specifického rozpoznání cílových sekvencí na DNA. Vazba na DNA je nezbytná k funkci proteinů jako nádorových supresorů. Bylo zjištěno, že ionty těžkých kovů mohou ovlivnit konformaci p53 a jeho sekvenčně-specifickou vazbu k DNA, a potlačit tak jeho odpověď na poškození DNA. U iontů kadmia, kobaltu i niklu bylo …more
Abstract:
Typical properties of all three p53 family members (p53, p63 and p73 proteins) include the ability to specifically recognize the target sequences on DNA. Binding to DNA is essential for the proteins function as tumor suppressors. It has been found that heavy metal ions can influence the p53 conformation and its sequence-specific binding to DNA, thus suppressing its response to DNA damage. The cadmium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2018
  • Reader: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta