Bc. Aneta Krejčí

Diplomová práce

Vazba proteinů rodiny p53 na nukleozomální DNA

Interaction of p53 family proteins with nucleosomal DNA
Anotace:
Superhelicita DNA výrazně ovlivňuje strukturu chromatinu, iniciaci transkripce, genovou expresi a další elementární procesy v buňce. V kontextu chromatinu superhelicita a vazba nukleozomů výrazně zasahuje do interakcí transkripčních faktorů s DNA. Proteiny p53, p63 a p73 jsou významnými transkripčními faktory díky jejich schopnosti sekvenčně specifické vazby na DNA. Vysoká homologie mezi DNA vazebnými …více
Abstract:
DNA supercoiling strongly affects chromatin structure, transcription initiation, gene expression and other fundamental cell processes. Supercoiling and nucleosomal binding interfere significantly in interactions of transcription factors with DNA in the context of chromatin. Due to their ability of sequence-specific DNA binding, p53, p63 and p73 proteins are important transcription factors. High homology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta