Bc. Kateřina Grydilová

Diplomová práce

Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna

Present state and provenance of the algal limestones of historic buildings in Brno
Anotace:
Lithothamniové vápence byly v době baroka hojně využívané dekorační kameny. Protože archivně nebyly doloženy údaje o jejich těžbě, bylo provedeno studium lithothamniových vápenců z různých lokalit jihomoravského kraje. Protože např. Mrázek (1993) předpokládal dovoz lithothamniových vápenců z Rakouska, je v práci uvedena i charakteristika z vybraných rakouských lokalit. Fotodokumentace sochařských výtvorů …více
Abstract:
The lithothamnium limestones were abundantly used as decorative stones in the baroque epoch. According to archival references, they could originate from various places in the south-moravian region. Therefore we performed a study of lithothamnium limestones from various locations of south-moravian region. However, a fraction of the stone material is thought to had been imported from Austria, and therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta