Idirisinghe Mudiyanselag SARATH KUMARA IDIRISINGHE, BSc. MSc.

Disertační práce

Analýza fiskální politiky v České republice a na Srí Lance (s důrazem na daňovou politiku): Přístup z hlediska hospodářského růstu

Analysis of Fiscal Policy in the Czech Republic and Sri Lanka (With Accent on Tax Policy): Economic Growth Approach
Abstract:
This research investigates the effects of taxes on vital macroeconomic conditions such as fiscal balance, growth and growth stability, both short run and long run in two economies i.e. the Czech Republic and Sri Lanka. Studies that investigate the effects of tax policies on vital macroeconomic conditions for these two countries do not exist in the literature. There had been significant changes in fiscal …více
Abstract:
Tento výzkum zkoumá vliv daní na zásadní makroekonomické podmínky, jako jsou fiskální rovnováha, růst a stabilita růstu, jak krátkodobého, tak i dlouhodobého ve dvou ekonomikách, tj. v České republice a na Srí Lance. Studie zabývající se vlivem daňových politik na zásadní makroekonomické podmínky obou těchto zemí zatím v literatuře neexistují. Za poslední dvě dekády došlo ve fiskální politice obou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2010
Identifikátor: 20089

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SARATH KUMARA IDIRISINGHE, Idirisinghe Mudiyanselag. Analýza fiskální politiky v České republice a na Srí Lance (s důrazem na daňovou politiku): Přístup z hlediska hospodářského růstu. Zlín, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 10. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe