Ing. Karolina Trenzová

Diplomová práce

Evropská investiční banka a její přínos pro rozvoj regionů ČR

Anotace:
Diplomová práce srovnává v desetiletém horizontu půjčky poskytnuté Evropskou investiční bankou nově přistoupeným zemím Evropské unie. Poté se pokouší najít závislost mezi regionálním HDP a nezaměstnaností a poskytovanými půjčkami, čímž se snaží potvrdit přínosy pro regiony České republiky. Ty jsou srovnávány s přínosy regionům Maďarska, Polska a Slovenska.
Abstract:
This final thesis compares loans for New Member States of the European union provided by the European Investment Bank in ten years long period. Afterwards there is an aim to appoint dependence of regional GDP and unemployment on loans provided. This is the way how to acknowledge contribution to the development of regions in the Czech Republic which are compared with regions of Hungary, Poland and Slovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta